ღირებულებები

ჩვენი ბაღი ემყარება შემდეგ აქსიომატიკას:

·        სიყვარული სიყვარულით აღიზრდება;

·        სიკეთე სიკეთით აღიზრდება;

·        კეთილშობილება კეთილშობილებით აღიზრდება;

·        თავაზიანობა თავაზიანობით აღიზრდება და ა.შ.