მისია

ჩვენი ბაღის ძირითადი მიზანია მოზარდ თაობაში კეთილშობილებისა და დიდსულოვნების აღზრდა. ეს საქმე იწყება ადრეული ასაკიდავნე ოჯახში და გრძელდება საბავშვო ბაღსა და სკოლაში.