ბაღის პროგრამა

ბასტი-ბუბუ ბაღის პროგრამა მთლიანად ეფუძნება ჰუმანური პედაგოგიკის პრინციპებს. იგი შემუშავებული იყო სპეციალურად ჩვენი ბაღისთვის, დიდი პედაგოგის, აკადემიკოს შალვა ამონაშვილის მიერ, 
რომელიც ჰუმანური პედაგოგიკის მიმდინარეობის დამფუძნებელია
 
ბაღის პროგრამის სრული ვერსია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქ: (ბაღის პროგრამა)